Burze.dzis.net

Strona na temat zagrożeń pogodowych

Załóż konto | Logowanie

Zasady korzystania

Niniejsza strona jest stroną hobbistyczną. Jej celem jest informowanie oraz ostrzeganie o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, a w szczególności zjawiska jakim są wyładowania atmosferyczne. Wszystkie udostępniane opcje są darmowe i nie są pobierane żadne opłaty z tytułu ich używania. Wyjątek może stanowić system ostrzegania drogą SMSową, w którym użytkownik w swoim zakresie doładowuje konto na stronie operatora bramki SMS. Właściciel strony burze.dzis.net nie czerpie z tego tytułu korzyści, a jedynie implementuje funkcjonalność przesyłania wiadomości SMS.

Strona korzysta z ogólnodostępnych źródeł, w celu lokalizacji wyładowań atmosferycznych oraz wydanych ostrzeżeń meteorologicznych.

Wyłączenie odpowiedzialności (OSTRZEŻENIE!)

Właściciel strony nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem z zawartości niniejszej strony. Korzystanie z zawartości niniejszej strony odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

Zamieszczone, czy przesyłane informacje na temat wyładowań atmosferycznych oraz ostrzeżeń pogodowych, należy traktować jako dane w przybliżeniu. Informacje te mogą być niedokładne lub niekompletne. Z tego powodu system ostrzegania może nie ostrzec na czas o zagrożeniu. Dlatego właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez użytkowników w oparciu o informacje zaczerpnięte z niniejszej strony.

Zwrócić należy uwagę na to, że system informuje o wyładowaniach atmosferycznych po ich następstwie i w żaden sposób nie jest w stanie im zapobiec. Ze względu na ustawiony próg ilości wyładowań oraz częstotliwość powiadamiania, system może nie ostrzec w porę o zagrożeniu.

Informacje pogodowe o możliwym wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych prezentowanych na stronie, pochodzą z zewnętrznego źródła. Z tego powodu właściciel strony nie bierze odpowiedzialności za błędnie wydane lub nie wydane ostrzeżenia o możliwym wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk pogodowych.

Funkcji oferowanych na stronie nie należy traktować jako świadczenia usług.

Nie jest to działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej, ani w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja podatkowa, ani w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Warunki korzystania z udostępnianych plików w zakładce "Dla Webmasterów".

Polityka prywatności

Właściciel strony internetowej przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z zasobów serwisu. Przekazywane przez użytkowników dane poprzez ich świadome i nieświadome działanie w wyniku pracy ich oprogramowania, zapisywane są w dziennikach logów serwera jak i bazie danych serwisu. Powierzone przez użytkowników dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów niezbędnych do prawidłowego administrowania stroną internetową jak i zapewnienia prawidłowej pracy oprogramowania strony internetowej zgodnie z jej założeniami. Wszystkie pozyskane dane od użytkowników odwiedzających stronę internetową nie są przekazywanie osobom trzecim. Jako osoby trzecie nie są traktowani operatorzy bramek SMS-owych, dostawcy skrzynek pocztowych, za pośrednictwem których użytkownik chce otrzymywać powiadomienia SMS-owe lub e-mailowe ze strony internetowej. W przypadku korzystania z powiadomień SMS-owych do operatora bramki SMS-owej przekazywane są następujące dane. Login i hasło służące do uwierzytelnienia się na bramkę SMS–ową operatora, numer telefonu na który mają być przesyłane powiadomienia, treść powiadomienia. W treści powiadomienia SMS-owego, e-mailowego mogą być zawarte współrzędne geograficzne bądź opis zgłoszonego punktu podany przez użytkownika.

Użytkownik korzystający z funkcjonalności strony internetowej może w każdym momencie zmienić lub usunąć powierzone dane bez możliwości ich odtworzenia.

W celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności strony internetowej, oprogramowanie serwisu może zapisywać informacje po stronie odwiedzającego w postaci plików Cookie. Strona internetowa może zapisać następujące informacje: identyfikator sesji logowania, który przechowuje losowy identyfikator użytkownika do podtrzymania funkcji zalogowanego użytkownika na konto na stronie internetowej, stan włączenia/wyłączenia opcji wspomagających proces korzystania z zawartości strony internetowej, w celu możliwości odtworzenia ustawień użytkownika po zamknięciu i ponownym otworzeniu strony internetowej. Na stronie internetowej umieszczony jest komponent Google Advertising Products odpowiedzialny za wyświetlanie reklam na stronie, który także zapisuje pliki Cookies. Google Advertising Products korzysta z plików Cookies w celu ograniczenia liczby wyświetleń reklam, generowania zbiorczych raportów dotyczących reklam oraz walkę z oszustwami i nadużyciami. W Google Advertising Products wyświetlane są niespersonalizowane reklamy dla użytkowników będących w strefie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć jak i zablokować zapisywanie tego typu plików poprzez zmianę ustawień w oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych. Zablokowanie zapisywania tego typu plików może spowodować brak możliwości prawidłowego działania funkcji strony internetowej, co może doprowadzić do znacznego ograniczenia jej funkcjonalności.